Az állam aktív gazdasági szerepvállalásának EU jogi keretei c. OTKA pályázat (K109414) keretében végzett kutatás. A kutatás vezetője Dr. Tóth Tihamér. További résztvevők: Dr. Papp Mónika, Dr. Szilágyi Pál és Dr. Tóth András.

A kutatás rövid összefoglalója:

A jelenlegi kormányzat aktív állami szerepre épülő gazdaságpolitikát folytat, mely a ‘mainstream’ irányzatokat képviselők oldalán gyakori kritika tárgyát képezi. A pályázat által támogatott kutatás célja, hogy bemutassa a jelenkori magyar gazdaságpolitika európai uniós jogi korlátait, megvizsgálja e keretek megváltoztatásának lehetőségeit. A kutatás fókuszáltsága érdekében az uniós versenyjog állami versenykorlátozásokra vonatkozó részét és a négy gazdasági szabadság jogát, ezek egymással való kapcsolatát dolgozzuk fel konkrét példák alapján. Fontos kérdés lesz, hogy mi az uniós gazdasági alkotmány pontos tartalma és hogy ez mennyiben képezheti akadályát a nemzeti gazdaságpolitikáknak. Megkíséreljük megválaszolni, hogy hol és mennyiben indokolt az állam gazdasági szerepvállalása, beavatkozása a piaci folyamatok szabad folyásába.

A szálláshelyközvetítők jelentősen megváltoztatták a szálláshelyek értékesítésének piacát. Eleinte innovatív megoldásuk, később már egyre inkább nélkülözte az innovációt és a piac jelentős koncentrációja okán az általuk használt üzleti modell korábbi fogyasztói jólétnövelő hatása a platform- és hálózati hatásoknak köszönhetően egyre inkább visszájára fordul.

A Versenyjogi Kutatóközpont egyik fő kutatási iránya a szálláshelyközvetítők (OTA-k, mint pl. Booking.com, Expedia, szallas.hu) piacának vizsgálata.