Highest ever cartel fine in Hungary

There is no press release yet on the webpage of the Hungarian Competition Authority, but some news portals have already reported that a 14 billion HUF fine was imposed on one of the wealthiest Hungarian's company (Nitrogénművek Vegyipari Zrt.).

We are looking forward to seeing the decision. (Post will be updated later on.)

Source: https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211022/14-milliardos-birsagot-szabott-ki-a-gvh-bige-laszlo-milliardos-nagyvallalkozo-cegcsoportjanak-506650 

Update: Meanwhile we have the press release available: A teljes hazai műtrágyapiacot érintő kartellt tárt fel a GVH, rekordösszegű bírság lett a vége - GVH 

 

Sumal – Leányvállalat felelőssége az anyavállalat jogsértéséért

Az Európai Bíróság a C-882/19. sz. ügyben kimondta, hogy az uniós versenyjogi jogsértés károsultja az anyavállalat jogsértéséből eredő károk megtérítését az anyavállalat leányvállalatától igényelheti, amennyiben az anyavállalat és a leányvállalat egy gazdasági egységet alkotott a jogsértés időpontjában.

Az EUMSZ 101. cikkében foglalt vállalkozás fogalma a jogalanyt, mint gazdasági egységet határozza meg. Ennek értelmében, tekintettel az anyavállalat és leányvállalat között fennálló gazdasági, szervezeti és jogi kapcsolatokra, az anyavállalat és leányvállalat gazdasági egységet alkot, egy jogalanynak tekinthető az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésébe ütköző, jogsértő magatartások esetében.

Anyavállalati felelősség körében általában az anyavállalat felelősségrevonására kerül sor a leányvállalat jogsértéséért, ezért érdekes – azonban a vállalkozás fogalmából eredően, véleményem szerint, teljesen logikus -, hogy jelen esetben a leányvállalat felelősségét állapította meg a bíróság az anyavállalat jogsértéséért.

Az ítéletről szóló sajtóközlemény az alábbi linken elérhető: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210174hu.pdf 

Az ítélet teljes szövege: https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-882/19 

Pünkösty András: Tovább élesedik a versenyjogi fellépés a technológiai óriásokkal szemben

Van olyan álláspont, miszerint a versenyjogi szakma számára a 2010-es évek egyfajta tanulóévek voltak az online piacok működését illetően. A technológiai fejlődés, a digitalizáció számos szegmensben modellváltást idézett elő, amelyeket a technológiai vállalkozások rendkívül hatékonyan használtak ki. A jogérvényesítés és szabályozás nem tudott lépést tartani a rendkívüli piaci koncentráció kialakulásával. Alapvető kérdések merültek fel, mivel sok esetben a kárelméletek csupán holisztikus megközelítésben voltak megállapíthatók, így esetenként olyan versenyjogi fogalmakon túli szempontok integrálására is szükség volt, mint a személy döntési autonómiája, vagy privát szférájának védelme. Mi a versenypolitika végső célja? A szakma így jobbára csak követte, sőt egyes összefonódások engedélyezésével szinte asszisztált ahhoz, hogy a digitalizáció következtében fokozatosan átalakultak bizonyos gazdasági és társadalmi tereink, amelyhez kapcsolódó ökoszisztémát a technológiai óriások kontrollálják. Sokak számára a demokratikus nyilvánosság kereteinek gyökeres átalakulása teszi leginkább érzékelhetővé a folyamatot. Napjainkban – a felpörgetett versenyfelügyeleti eljárások mellett – jogalkotási reform is zajlik az Atlanti-óceán mindkét partján. Jelen blogbejegyzésben csokorba szedjük a legújabb fejleményeket.

A kérdés csupán annyi, hogy elvesztegettük-e az évtizedet, vagy megtanultuk a leckét? 

Bővebben a bejegyzés eredeti helyén: Tovább élesedik a versenyjogi fellépés a technológiai óriásokkal szemben - Ludovika.hu

Új tanulmány a kutatónk tollából a digitalizáció és versenyjog kapcsán

Oroszi Fanni: A versenyjog, a fogyasztóvédelem és az adatvédelem lehetséges találkozási pontjai a digitalizáció korában. Nr. 2021/10

A digitalizáció napjainkban életünk számos szegmensében szerepet játszik, amely azzal jár, hogy egyre több személyes adat kerül összegyűjtésre és felhasználásra nap mint nap. Ezek a személyes adatok egyfajta gazdasági értékkel is rendelkeznek, mely tényezőként szerepet játszhat különféle versenyjogi és fogyasztóvédelmi kérdésekben is. Mind a versenyjog, mind a fogyasztóvédelem új kihívások elé néz tehát az adatvédelem területén. Cikkemben vizsgálom mind az Európai Unió, mind a tagállami versenyhatóságok különböző területek ötvözésével hozott döntéseit és az akadémia által kínált megoldásokat a három terület gyakorlati találkozásából eredő kihívások megoldására. 

A műhelytanulmány elérhető a Pázmány Law Working Papers honlapján: Oroszi Fanni: A versenyjog, a fogyasztóvédelem és az adatvédelem lehetséges találkozási pontjai a digitalizáció korában. Nr. 2021/10

Újabb csapás a Facebook & Co-ra

A mai ítélete az Európai Bíróságnak (sajnos magyarul nem érhető el a sajtóközlemény) rendkívül érdekes fejlemény, amely bár nem elsődlegesen versenyjog, de kis fantáziával már ki is terjeszthető az ítélet alkalmazási köre.

General Data Protection Regulation (GDPR): the Court specifies the conditions for the exercise of the national supervisory authorities’ powers with respect to the cross-border processing of data (europa.eu)