Skip to main content

Open AI - ChatGPT könyvtár

Alábbiakban az OpenAi ChatGPT segítségével versenyjogi fogalomtárat készítünk, megjelölve a kérdéseket és a válaszokat minden alkalommal.

FIGYELEM! Tudományos kísérlet zajlik!

A hitelesség érdekében a ChatGPT által adott válaszokat NEM változtatjuk meg. A válaszok is szakmai, tudományos ellenőrzésen NEM esnek át (az oldalunk más bejegyzéseivel ellentétben!)
A fordítást a DeepL fordítóval végeztetjük, szintén változtatás NÉLKÜL. E tekintetben a kirívóan rosszul fordított kifejezéseket cserélhetjük, de nem mindig cseréljük!

Szakmai vagy tudományos célú felhasználás erősen ellenjavallott.

FTC - A Federal Trade Commission munkája 10 mondatban
 1. A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) egy független amerikai kormányzati ügynökség.
 2. Elsődleges feladata a fogyasztók védelme és a verseny előmozdítása.
 3. Az FTC a csalárd, megtévesztő és tisztességtelen üzleti gyakorlatok megakadályozásán dolgozik.
 4. Végrehajtja a reklámozással, marketinggel és a magánélet védelmével kapcsolatos szövetségi törvényeket.
 5. Az FTC emellett vizsgálatokat folytat és végrehajtási eljárásokat indít a versenyellenes magatartást tanúsító vállalatok ellen.
 6. Az ügynökség emellett oktatást és forrásokat biztosít a fogyasztók számára különböző témákban, például a személyazonosság-lopás és az online csalások témakörében.
 7. Az FTC más kormányzati ügynökségekkel, nemzetközi szervezetekkel és iparági csoportokkal együttműködve foglalkozik fogyasztóvédelmi kérdésekkel.
 8. Az FTC-nek jogában áll bírságokat kiszabni, tiltó végzéseket kérni és más jogi lépéseket tenni a káros üzleti gyakorlatok megakadályozása érdekében.
 9. Az ügynökség a bűnüldözés, a kutatás, az érdekérvényesítés, valamint a fogyasztói és üzleti oktatás kombinációjával működik.
 10. Az FTC törekszik a tisztességes és versenyképes piac előmozdítására.
DOJ - Foglald össze a DOJ Antitröszt Osztályának munkáját 10 mondatban!
 1. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának trösztellenes osztálya (Antitrust Division of the US Department of Justice, DOJ) a szövetségi trösztellenes törvények betartatását végzi.
 2. Célja a piaci verseny védelme és előmozdítása a fogyasztók érdekében.
 3. A részleg vizsgálatot folytat és jogi lépéseket tesz a versenyellenes magatartást tanúsító vállalatok ellen.
 4. Ez magában foglalja a monopolizációt, az árrögzítést és más versenyellenes gyakorlatokat.
 5. A részleg a tervezett fúziókat és felvásárlásokat is megvizsgálja a lehetséges versenyellenes hatások szempontjából.
 6. Az osztály együttműködik az állami főügyészekkel és a nemzetközi trösztellenes ügynökségekkel a trösztellenes törvények betartatása érdekében.
 7. Az osztály részt vesz a politikai vitákban, és trösztellenes kérdésekben iránymutatást nyújt más kormányzati ügynökségeknek és magánszervezeteknek.
 8. Az osztály hatáskörrel rendelkezik arra, hogy a versenyellenes gyakorlatok megakadályozása érdekében pereket indítson, bírságokat és végzéseket kérjen.
 9. Az osztály emellett a nyilvánosság és a vállalkozások trösztellenes törvényekkel és a versennyel kapcsolatos oktatásán is dolgozik.
 10. Az osztály a tisztességes és versenyképes piacok fenntartására törekszik a fogyasztók javára és a gazdasági növekedés előmozdítása érdekében.
KÖNYV - Melyek a legjobb versenyjogi könyvek
 1. "The Antitrust Revolution: Economics, Competition, and Policy" by John E. Kwoka Jr. and Lawrence J. White
 2. "Antitrust Law: An Economic Perspective" by Richard A. Posner
 3. "Antitrust Analysis: Problems, Text, and Cases" by Phillip E. Areeda and Herbert Hovenkamp
 4. "Antitrust Law in the New Economy: Google, Yelp, Amazon" by Keith N. Hylton
 5. "Competition Law" by Richard Whish and David Bailey
 6. "Handbook of Antitrust Economics" edited by Alan J. Auerbach and Phillip E. White
 7. "Economic Foundations of Competition Law" by Ariel Ezrachi and Maurice E. Stucke
 8. "Antitrust and Global Capitalism, 1930-2004" by Sara Bergamaschi
CMA - MI az az CMA az Egyesült Királyságban?

A CMA a Competition and Markets Authority (Verseny- és Piacfelügyeleti Hatóság) rövidítése, amely az Egyesült Királyság versenyszabályozó hatósága, amelynek feladata a verseny előmozdítása a fogyasztók javára és a piacok megfelelő működésének biztosítása. Feladata a verseny- és fogyasztóvédelmi jogszabályok érvényesítése, az összefonódások és felvásárlások kivizsgálása, valamint a versenyellenes magatartás elleni fellépés.

Rockefeller és Standard Oil

John D. Rockefeller amerikai iparmágnás és filantróp volt, aki forradalmasította a kőolajipart, és meghatározta a modern filantrópia szerkezetét. Rockefeller 1839. július 8-án született a New York állambeli Richfordban, és 16 éves korában könyvelőként lépett be az üzleti életbe. 1870-ben társalapítója volt a Standard Oilnak, amely hamarosan korának legnagyobb és legsikeresebb olajfinomító vállalatává vált. Rockefeller üzleti érzékének és a hatékonyságra való könyörtelen törekvésének köszönhetően szinte monopolhelyzetbe került az amerikai olajpiacon. Vagyona egyre gyarapodott, így a történelem leggazdagabb emberévé vált, becsült nettó vagyona meghaladta a 400 milliárd dollárt (inflációval kiigazítva). Hatalmas vagyona ellenére Rockefeller takarékos és egyszerű életet élt, szigorú szokásokhoz és vallási meggyőződéshez ragaszkodva.

A Standard Oil Rockefeller vezetésével úttörő szerepet játszott az innovatív üzleti stratégiák és gyakorlatok kidolgozásában, amelyek átalakították az olajipart. A vállalat a horizontális integrációt használta fel a versenytársak feletti ellenőrzés megszerzésére, és a szállítási költségek csökkentése érdekében titkos engedményekről tárgyalt a vasutakkal. Ezek a gyakorlatok lehetővé tették a Standard Oil számára, hogy uralja a piacot, és számos kisebb vállalatot arra kényszerített, hogy vagy egyesüljön, vagy csődbe menjen. A vállalat óriási befolyása végül nyilvános vizsgálatot eredményezett, amely az 1911-es, Standard Oil Co. of New Jersey v. United States című, a Legfelsőbb Bíróság által indított, mérföldkőnek számító ügyben csúcsosodott ki. A bíróság úgy ítélte meg, hogy a Standard Oil megsértette a Sherman Antitrust Act-et, és elrendelte a vállalat 34 kisebb vállalatra való szétválását. Ezen utódvállalatok közül néhány, mint például az ExxonMobil és a Chevron, ma is jelentős szereplői a globális olajiparnak. A Standard Oil felbomlása ellenére Rockefeller innovatív stratégiái és a hatékonyság iránti elkötelezettsége maradandó örökséget hagyott az üzleti világban és az energiaiparban.


© Summit. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.