Skip to main content

2024 ősz

Versenyjog főelőadás

A kurzus célja komplex áttekintést adni a versenyjogi szabályozásról, különös tekintettel a digitális technológiák szabályozására tekintettel.

Az egyes előadásokon 45- 70 percben meghívott előadók is részt vesznek, akik a versenyjogi joggyakorlat számtalan területéről érkeznek.

Az órák szerdánként 10 - 13 óra között lesznek.

A félév órái minden alkalommal egy 10 perces online vizsgával kezdődnek az előre megadott tananyagból. Egy alkalommal 10 pont szerezhető a vizsgán és a félév során a pontok összegyűjtésével lehet megajánlott jegyet szerezni. (A vizsgákat azok is megírhatják online, akik nincsenek jelen az órán.) A megajánlott jegy feltétele az előadások legalább 70%-án való részvétel is.

Az őszi szemeszter beosztása


09.11. Bevezetés és piacgazdaságtan alapjai

"A szabad piaci verseny az emberiség 90%-át kiemelte a mélyszegénységből kb. 100 év alatt."

Az órán megismerkedünk a versenyjogi szabályozás rövid történetével és olyan alapvető mikroökonómiai fogalmakkal, mint kereslet, kínálat, piaci erő, rezervációs ár, árdiszkrimináció, hatákonyságjavulás, holtteherveszteség és számos szabályozási elmélet.

Aki erről lemarad nem fogja érteni a félévben a tárgyat!


09.18. Alapfogalmak: érintett piac, vállalkozás, piaci erő és gazdasági erőfölény. A verenyfelügyeleti eljárások alapjai.


09.25. Versenykorlátozó megállapodások joga, kartellek és horizontális együttműködések. A kartellek felderítéséhez kapcsolódó egyes eljárási kérdések és jogintézmények.

A legsúlyosabb versenyjogi jogsértések

Meghívott előadó: Dr. Horváth Botond (GVH - Kartell iroda vezetője)

A kartellek a legsúlyosabb versenyjogi jogsértések, mert szisztematikusan torzítják a piaci versenyt azáltal, hogy az árak, a termelés vagy a piacok felosztása terén illegálisan összehangolják a vállalatok magatartását. Ez a fogyasztók számára magasabb árakat és kevesebb választási lehetőséget eredményez, valamint gátolja az innovációt és a gazdasági hatékonyságot. Ezen túlmenően, a kartellek gyakran titkos megállapodások révén működnek, így különösen nehéz őket felderíteni és megakadályozni.


10.02. Versenykorlátozó megállapodások joga, vertikális megállapodások. Munkaerőpiaci versenyjogi kérdések, algoritmusok által történő együttműködések és ökoszisztémák versenyjogi kérdései.

Az üzleti életben az egyik leggyakoribb jogviszony típus.

Meghívott előadó: Orosz Fanni (DLA Piper, PPKE JÁK)

A vertikális megállapodások alapvetően versenyösztönzőek tudnak lenni, azonban bizonyos esetekben inkább a versenyre káros hatással járnak.


10.09. Gazdasági erőfölénnyel való visszaélés: alapok, kiszorító és kizsákmányoló visszaélések.

A piaci hatalommal rendelkező vállalkozások jogellenes magatartásai

Meghívott előadó: Berezvai Zombor (GVH, vezető közgazdász; Corvinus e. adjunktus)

A gazdasági erőfölényben lévő vállalkozások a jelentős piaci erejüket akár a fogyasztói jólét közvetlen sérelmére, de akár a versenytársak kiszorítására is fel tudják használni. A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés joga ennek szab kereteket, korlátokat.


11.06. Gazdasági erőfölénnyel való visszaélés: digitális piacok szabályozása (DMA, DSA) a piaci erő vonatkozásában, ökoszisztémák és platformszabályozás. Az adatgazdaság versenyjogi kérdései.

A gazdasági erőfölény megítélése technológiai iparágakban

Meghívott előadó: Dr. Kondrát Flóra (DLA Piper Ügyvédi Iroda)

"... ca nagy eseményeket ritkán a normák vagy a kultúra hirtelen változása okozza. A drámai változásokat gyakran az új technológiák vagy a változó politikák okozzák."

Leigh, A. (2024). The shortest history of economics. Collingwood, Black Inc.


11.13. Oligopolisztikus piacok és közös gazdasági erőfölény. Fúziókontroll: alapfogalmak, összefonódás tényállás egyes eljárásjogi kérdések.


11.20. Fúziókontroll: érdemi fúziós teszt, fúziók a digitális piacokon, gyilkos és radar alatti felvásárlások.

Ex ante szabályozás.

Előadó: Pünkösty András (PPKE, e. docens)

11.27. Fogyasztóvédelmi közjog, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok joga és sötét mintázatok.

Milyen fogyasztókat szeretnénk látni a piacon?

Meghívott előadó: Dr. Szabó Kenéz (vizsgáló, Gazdasági Versenyhivatal)

12.04. A versenyjog és a DMA, DSA eljárásjoga. Magánjogi jogérvényesítés, kollektív keresetek.

Amerikában működik, Európában?

Meghívott előadó: Kovács Krisztián (Ügyvéd - KLaw; egyetemi oktató)

12.11. Állami támogatások joga: alapfogalmak, eljárási kérdések és speciális esetek, különös tekintettel a nemzetközi adózási kérdésekre és a válságkezelésre.


© Summit. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.