KONZULTÁCIÓK A VERSENYJOG TERÉN

Az elmúlt héten két fontos konzultáció is indult a versenyjog, vagy ahhoz kapcsolódó területen.

Megtévesztő és összehasonlító reklámok

Az Európai Bizottság konzultációt kezdeményezett a megtévesztő és összehasonlító reklámokról szóló irányelvről (Az Európai Parlament és a Tanács 2006/114/EK irányelve ( 2006. december 12. ) a megtévesztő és összehasonlító reklámról [2006] HL L 376 21-27. o.)

A bizottsági konzultációban egy kérdőív kitöltésével lehet résztvenni. A konzultáció weblapja elérhető itt.

Fúziókontroll Magyarországon

A Gazdasági Versenyhivatal pedig időközben konzultációt kezdeményezett az új fúziós űrlapról, valamint az ahhoz kapcsolódó informális egyeztetésekről szóló tájékoztató tervezetéről. A konzultáció adatai elérhetőek itt.

A dokumentumok letölthetőek innen.

ELSŐ LÉPÉSEK EGY UNIÓS SZINTŰ SPECIALIZÁLT VERSENYBÍRÓSÁG(I TANÁCS) FELÉ...

Az Európai Unió Bírósága 2011. március 28-án javaslatott tett az alapokmány módosítására. Ebben javasolták, hogy a Törvényszéken 39 bíró legyen a jelenlegi 27 helyett, ami megszüntetné az egy tagállam egy bíró elvet. Az Európai Bizottság ezt a kezdeményezést abszolút támogatandónak tartja. (A Bizottság véleménye az Európai Bíróság alapokmányának módosítására irányuló, a Bíróság által előterjesztett kérelmekről COM(2011) 596 végleges). Az Európai Bizottság kifejtette, hogy a jelentős ügyhátraléknak, valamint az ügyek elhúzódásának álláspontja szerint is "kizárólag a bírák számának azonnali növelése ... révén lehet gátat vetni". A bírák számának emelésével pedig lehetővé vállna álláspontja szerint az, hogy egyes tanácsok szakosodjanak, pl. versenyjogra.

ELJÁRÁSI BÍRSÁGOK

Annak aki az utóbbi időben figyeli a versenyjog fejlődését feltűnhet, hogy a versenyhatóságok egyre erőteljesebben lépnek fel azon esetekben amikor akadályozzák az eljárás folytatását, vagy az eljárás során a bizonyítékok felderítését nehezítik vagy ellehetetlenítik.

Éppen elég csak az E.ON ügyre gondolni uniós szinten, ahol az Európai Bizottság a Törvényszék által jóváhagyottan (T-141/08. sz. ügy E.ON Energie AG kontra Európai Bizottság [EBHT 2010. 00000. o.]), vagy az azt követően a Jogi Fórum versenyjogi blogja által is ismertetett Suez Environnement ügyre (Tóth András: A zár alá vett helyiség ajtaját érdemes kulcsra zárni…).

A jelen blogbejegyzsét a SPAR Magyariország Kereskedelmi Kft.-re kiszabott közel 17 millió forintos eljárási bírság ihlette, amelyet hiányos adatszolgáltatás miatt  kapott a vállalkozás a GVH-tól "ellentételezésként" a Vj-47/2010. sz. ügyben (GVH: Közel 17 millió forintos eljárási bírság és helyszíni vizsgálat a SPAR-nál). Bár ez az anyagi jogsértések miatt kiszabott bírságok nagyságrendjétől elmarad, mindenképpen figyelmeztető jel a tekintetben, hogy az eljárási cselekmények során is fokozottabb elővigyázatosság szükséges a vállalkozások oldalán.

VERSENYJOG MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EU-BAN

A Gazdasági Versenyhivatal ismét közzétette felsőoktatási hallgatóknak szóló felhívását tanulmányok írására. Az elmúlt pár évben szinte minden alkalommal vettek részt hallgatóim a versenyen és őszitnén mondhatom erős verseny volt minden alkalommal. Persze a díjazás is igen vonzó, azaz aki nem csak a versenyjogot, hanem a versenyt is szeret, nos nekik bátran ajánljukj a részvételt a versenyben.

A korábbi évek eredményei elérhetőek alább:

Rólunk / About Us

Források / Resources

  • Publikációk / Publications
  • Blog

Hírlevél / newsletter


© 2019 Versenyjogi Kutatóközpont / PPKE All Rights Reserved