KÓRHÁZAK ÁLTAL VÉGZETT GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA

Mélyreható vizsgálatot követően az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága megállapította, hogy az IRIS kórházakként ismert, öt brüsszeli kórház (CHU Brugmann, CHU Saint-Pierre, Queen Fabiola Children’s University Hospital, Iris South Hospitals, valamint Institut Bordet) számára az egészségügyi- és társadalombiztosítási szolgáltatásokból eredő deficites helyzetük miatt juttatott állami támogatás megfelel az Európai Unió állami támogatásokról szóló szabályainak, mivel általános érdekű gazdasági szolgáltatásnak minősül. 
Az Európai Bizottság 2011. december 20-án fogadta el felülvizsgált csomagját az Európai Unió állami támogatásokról szóló szabályainak, közfinanszírozás juttatása általános érdekű gazdasági szolgáltatások (SGEI) vonatkozásában.  
Az általános érdekű gazdasági juttatások skálája magában foglalja a nagy kereskedelmi tevékenységeket (úgy, mint a postai szolgáltatásokat, energiaellátást, távközlést, tömegközlekedést), ugyanakkor a szociális szolgáltatásokat is (mint például az idősgondozást, vagy a fogyatékkal élők gondozását). SGEI-nek tehát olyan gazdasági tevékenységek minősülnek, melyek nem kizárólag piaci erők következtében keletkeznek, legalábbis nem olyan formában, amely diszkrimináció nélkül mindenki számára megfizethető; feltételeit pedig az állam szabja meg, aki egy vagy több szolgáltatóra a közfeladatot delegálja a köz érdekében. A közfeladatot ellátó szolgáltató támogatása a rátelepített, közfeladat ellátásából eredő többletköltségek ellensúlyozása érdekében lehet szükséges. 


Ennek a támogatásnak az ellenőrzése a belső piaci verseny torzítástól való megóvása érdekében történik, mivel az állami támogatás kedvezményezettjei olyan gazdasági előnyökhöz juthatnak a támogatások révén, amikhez versenytársaik nem. Az SGEI állami ellenőrzése biztosítja, hogy a közszolgáltatási kompenzáció ne haladják meg a közszolgáltatási ellátáshoz szükséges szintet, a vállalatok számára legyenek ösztönzők újításra és versenyre, és a belső piac szétszakadásának megakadályozását is. 
Az Európai Bizottsághoz még 2005-ben érkezett panasz két brüsszeli privát kórházi szervezettől, akik szerint az öt IRIS közkórház 1995 óta tiltott állami támogatásban részesül. Álláspontjuk szerint bizonyos, a deficiteket fedező közfinanszírozási intézkedések, melyeket a brüsszeli közkórházak számára juttatott a belga állam, és amelyekből nem részesülnek magánkórházak, meghaladják a belga szövetségi kórházi törvényben foglalt közfinanszírozás mértékét. A belga hatóságok vitatták, hogy a kórházi alapellátáson kívül – amellyel magán- és közkórházak egyaránt meg vannak bízva a kórházi törvény által- az IRIS kórházakon kívül más kórházak látnak-e el kiegészítő SGEI feladatokat, továbbá állították, hogy ezen feladatok olyan külön költségeket vonnak maguk után, melyeket deficit finanszírozáson keresztül kompenzálni kell. 
2009. október 28-án a Bizottság döntésében kimondta, a vitatott deficit finanszírozás megfelel a vonatkozó Európai Uniós SGEI jogszabályoknak, viszont 2012. november 7-én ezt a döntést megsemmisítette, mivel a döntés megsemmisítése iránt keresetet nyújtott be az egyik felperes az Európai Unió Bíróságánál, valamint elrendelte, hogy a Bizottság részletes vizsgálatot indítson, kiegészítő információk összegyűjtése céljából.  
A SGEI-t érintő Európai Uniós állami támogatásra vonatkozó szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy támogatást juttassanak pontosan meghatározott közszolgáltatási kötelezettségek, meghatározott feltételek szerinti teljesítéséhez. Ezek a szabályok figyelembe veszik a szociális jellegű szolgáltatások kényes jellegét. Ennek okán a kórházak állami támogatását rendszerint a Bizottság előzetes ellenőrzése nélkül implementálják, mivel bizonyos feltételeknek megfelel. Jelen eset precedens nélküli, tekintve, hogy a Bizottság a kórházi szektorban végleges döntést hozott mélyreható vizsgálatot követően. 
A vizsgálat alapján a Bizottság megállapította, hogy az IRIS kórházakra az összes belga kórházra vonatkozó minimumkövetelményeket meghaladó, további kötelezettségeket ruház az állam. Ennek keretében, bármely körülmények között, bármely beteg ellátására kötelezve vannak, beleértve a nem sürgősségi eseteket is, tekintet nélkül a beteg fizetőképességére. Így biztosítják, hogy a legszegényebb rétegek is hozzájuthassanak a kellő orvosi ellátáshoz. Tekintetbe véve, hogy a finanszírozási források nem elégségesek a kiegészítő kötelezettségek költségeinek fedezésére, az IRIS kórházak deficites helyzetbe kerülnek. Ennek kompenzálásával teszik lehetővé a brüsszeli önkormányzatok, hogy az IRIS kórházak folytathassák közellátására irányuló feladatukat. 
Mindemellett a vizsgálat feltárta azt is, hogy az IRIS kórházak nem lettek túlkompenzálva, mert az önkormányzatok által juttatott támogatás – összhangban az Európai Unió általános érdekű gazdasági szolgáltatásokat érintő állami támogatási szabályaival – soha nem haladta meg a közszolgáltatási feladatok ellátásából fakadó veszteség összegét. Ezek fényében a Bizottság úgy határozott, hogy az IRIS kórházak számára juttatott deficit finanszírozás az Európai Unió állami támogatásról szóló szabályaival összhangban áll.

Források:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2414_en.htm ;
http://tvi.kormany.hu/accessibility/a-bizottsag-jovahagyta-a-brusszeli-iris-korhaznak-nyujtott-kompenzacios-tamogatast
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1571_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-929_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-929_en.htm

  • Készítés ideje:

Rólunk / About Us

Források / Resources

  • Publikációk / Publications
  • Blog

Hírlevél / newsletter


© 2019 Versenyjogi Kutatóközpont / PPKE All Rights Reserved