Csakazértis Facebook

Az európai közvélemény nagy figyelmet szentel a németországi versenyhatósági fellépésnek, amelynek célkeresztjében a Facebook áll. (Erről korábban mi is írtunk: Pünkösty András: Versenyjogi össztűz alatt a Facebook – túlél-e a birodalom?)

A legújabb fejlemény, hogy 2021. március 24-én a Düsseldorfi Fellebbviteli Bíróság meghallgatást tartott[1], amelynek végén arra jutott, hogy előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményez.

Az egyik alapvető kérdés a bíróság szerint, hogy tilos-e a versenyjogi szabályok szerint vajon az, hogy a közösségi háló használói nem dönthetnek arról, hogy csak a Facebook.com szolgáltatás kapcsán keletkező adatait használja-e a vállalkozás, vagy tágabban, más szolgáltatásokból szerzett adatokat is (pl. WhatsApp, Instagram, Oculus, más weboldalak). A bíróság külön felhívta a figyelmet arra, hogy versenyjogban nem jogosult a Bundeskartellamt indokolását sajátjával helyettesíteni olyan mértékben, hogy azzal megváltozzon a hatósági döntés lényegi tartalma, márpedig jelen esetben úgy tűnik, hogy a jelen ügyben már magasabb fokon is eljárt bíróságok jogértelmezése alapján más típusú jogsértésről beszélhetünk, mint amit a hatóság megállapított. Hovatovább, az is felmerült, hogy vajon ezt, a fogyasztói választási lehetőség hiányát, vajon érinti-e a hatósági határozat egyáltalán.

Végezetül a bíróság azt is kifogásolta, hogy a Bundaskartellamt a határozatában a Facebook németországi leányvállalatát is eljárás alá vonta és kötelezte, hiszen annak nem volt érdemi/meghatározó befolyása az ír Facebook leányvállalat magatartására, tehát a jogsértéshez érdemben nem tudott hozzájárulni. A Facebook anyavállalat bevonása pedig azért jogsértő, mivel a hatóság nem gyakorolt mérlegelést, illetve azt nem indokolta a határozatban, tehát nem állapítható meg a mérlegelése, holott az mérlegelési hatáskörbe tartozó kérdés. Különösen arra tekintettel, hogy a hatóság nem állapította meg, hogy vajon az ír Facebook leányvállalat esetleg nem teljesítené a határozatot és emiatt az anyavállalatot is kötelezni kell.

A Facebook történet egyik jelentős kritikája, hogy rávilágít arra, hogy a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés kikényszerítése a jelenlegi eljárási szokások és rend alapján nem csak körülményes, de borzasztóan időigényes is. Joggal vetik fel sokan azt, hogy még ha önmagában a versenyjog anyagi jogi szabályai alkalmasak is arra, hogy kezeljék a „digitális piacok” által okozott problémákat, vajon kellő időben képes-e kezelni azokat a versenyjog?

 

[1] Lásd bővebben: https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/Presse_aktuell/20210324_PM_Facebook2/index.php