Skip to main content

Oroszi Fanni: Újabb fejezet a Trucks-ügyben (AT.39824 ügy – Teherautók.)

Az Európai Bizottság még 2016-ban állapította meg hogy a fő teherautógyártók, köztük a Daimler, kartellmegállapodást kötöttek egymással az árak rögzítésére és a teherautók bruttó árának EGT-n belüli emelésére vonatkozóan.

A Sumal kártérítési keresetet indított a kartell egyik résztvevője, a Mercedes Benz Trucks España (MBTE) ellen Barcelonában. A kereset első körben elutasításra került a tagállami bíróság által arra hivatkozással, hogy az MBTE nem rendelkezik passzív perbeli legitimációval, mivel a Daimler volt az a jogi személy, amelyet az Európai Bizottság által indított, szankció kiszabására irányuló közigazgatási eljárás érint azon kartell tárgyában, amelyen a Sumal kártérítési igényei alapulnak. Vagyis az MBTE nem, csak a Daimler szerepelt a szankcionált vállalkozások között a Bizottság Trucks-döntésében.

A másodfokú eljárásban került tehát terítékre annak kérdése, hogy Bizottság vagy valamely nemzeti versenyhatóság által hozott, a versenyszabályok megsértését megállapító határozat alapján indított kártérítési kereset irányulhat‑e olyan társaság ellen, amelyet nem érint e határozat, de teljes egészében azon társaság tulajdonában van, amely az említett határozatban a jogsértés elkövetőjeként került megjelölésre.

Habár a kérdés még nem eldöntött, Pitruzzella Főtanácsnok a Sumal ügyben (C-882/19 Sumal, S.L. v Mercedes Benz Trucks España S.L.), 2021. április 15-én meghozott főtanácsnoki indítványa szerint egy nemzeti bíróság kötelezhet egy leányvállalatot kártérítés fizetésére abban az esetben is, ha nem a fizetésre kötelezett leányvállalatra, hanem annak anyavállalatára szabott ki a Bizottság bírságot versenyjogi jogsértés elkövetése miatt.

Ennek megállapíthatóságához az alábbiak szükségesek:

  • ’Anya és lánya’ a piacon gazdasági egységet (’economic unit’) képez a köztük meglévő gazdasági, szervezeti és jogi kapcsolatok fényében.
  • Az anyavállalat általi jogellenes magatartással elérni kívánt célhoz és a jogsértés hatásainak megvalósulásához a leányvállalat is jelentősen hozzárjárult.

Amennyiben az indítványban foglaltakat követné döntésében az Európai Unió Bírósága, az nemzeti szinten a kártérítési perek számának jelentős növekedésével, és az ügyekbe bevont alperesek szélesebb körével járhat majd.

A Főtanácsnoki Indítvány itt olvasható.


© Summit. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.