Versenyjogi Kutatóközpont

A Versenyjogi Kutatóközpont 2006-ban alakult a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A kutatóműhelyben független versenyjogi és versenypolitikai kutatások folynak immár 15 éve.


 

Kutatási fókuszpontok

 

Dr. Szilágyi Pál, Ph.D., LL.M.

igazgató

A Versenyjogi Kutatóközpont igazgatója, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi docense, ahol versenyjogot és európai jogot tanít. Jogi diplomáját a PPKE JÁK-on szerezte, majd posztgraduális diplomákat szerzett európai jogból a University of Cambridge, versenyjogból a King's College Londonon, továbbá LLM in Competition Law fokozatot a utóbbi intézményben. Pál a PPKE JÁK versenyjogi szakjogász képzésének programigazgatója, számos hazai és külföldi publikáció szerzője, továbbá az Állami Támogatások Joga, a Versenytükör és a Pázmány Law Working Papers c. periodika szerkesztőbizottsági tagja.

SSRN: Author Page for Pál Szilágyi :: SSRN

Dr. Tóth Tihamér, Ph.D.

Tudományos Tanács elnöke

Tóth Tihamér versenyjogot, fogyasztóvédelmi jogot és a közigazgatási szankciók jogát oktatja a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán. Emellett a Kar nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettese. Meghívott előadóként versenyjogi kurzusokat tartott a Notre Dame Egyetemen, a Loyola Chicago Egyetemen, a Leuveni Katolikus Egyetemen és a Lyoni Katolikus Egyetemen. Kollégájával, Szilágyi Pállal együttműködve Tihamér különféle magyar és uniós kutatási projekteket irányított. 2019-ben az EU Bizottságától Jean Monnet elnöki tisztséget kapott. Több szerzőtárs közreműködésével három kézikönyvet jegyez a magyar és uniós versenyjog témájában.

Ügyvédi minőségében a Dentons budapesti irodájában vezeti a verseny- és antitröszt gyakorlati csoportot. Gyakorló szakemberként elsődlegesen a nemzetközi vállalkozások tanácsadására összpontosít a magyar és az európai verseny- és antitröszt jog csaknem valamennyi spektrumát lefedve, úgy mint a tisztességtelen verseny ügyek, az egyesülések engedélyezését, a kartelleljárásokat és az állami támogatásokat érintő ügyek terén. A Chambers Europe „Competition/Antitrust” terület „Kiemelt gyakorlójaként” minősítette (tüntette ki?).

Jogi diplomáját 1994-ben, PhD fokozatát 2011-ben a Szegedi Tudományegyetemen szerezte. A Versenyjogi Kutatóközpont Tudományos Tanácsának elnöke és a Nemzetközi Versenyjogi Szövetség Tudományos Bizottságának tagja. Tihamér a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsának elnöke volt. Több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik a kormányzati munkában a Külügyminisztérium Európai Irodájánál és a magyar versenyhatóságnál.

Author Page for Tihamer Toth :: SSRN

Pünkösty András, Ph.D.

kutató

Pünkösty András 2006-ban végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Ebben az évben a GVH „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” című pályázatán első helyezést ért el. Doktori dolgozatát 2013-ban védte meg. Szakmai tapasztalatait társasági, kereskedelmi és versenyjoggal foglalkozó ügyvédi irodában, majd a gazdaságirányításért felelős minisztériumban szerezte, ahol európai uniós ügyekkel foglalkozott. 2013-tól 2018-ig a Gazdasági Versenyhivatal munkatársa, ahol legtöbbet a Fúziós Irodán dolgozott. 2009 óta oktat a Pázmány jogi karán. 

dr. Oroszi Fanni

kutató


Fanni 2019 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskolájának doktorandája, emellett egy nemzetközi ügyvédi iroda budapesti irodájának ügyvédjlelöltje. Jogi diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2017-ben szerezte, majd 2020-ban LL.M diplomát szerzett a bruges-i College of Europe-on European Law and Economic Analysis szakon. Fanni kutatási területe a digitalizáció hatása a versenyjogra és a versenypolitikára. 2017-es diplomázását követően több nemzetközi ügyvédi irodában is dolgozott Budapesten, Brüsszelben és Párizsban és tapasztalatot szerzett hatósági oldalon is az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságán és a Gazdasági Versenyhivatalnál. 

  • Home