Skip to main content

Versenyjogi Kutatóközpont

A Versenyjogi Kutatóközpont 2006-ban alakult a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A kutatóműhelyben független versenyjogi és versenypolitikai kutatások folynak immár több mint 15 éve.


 

Kutatási fókuszpontok

 

  Feliratkozás az értesítési listánkra

  Dr. Szilágyi Pál, Ph.D., LL.M.

  igazgató

  A Versenyjogi Kutatóközpont igazgatója, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi docense, ahol versenyjogot és európai jogot tanít. Jogi diplomáját a PPKE JÁK-on szerezte, majd posztgraduális diplomákat szerzett európai jogból a University of Cambridge, versenyjogból a King's College Londonon, továbbá LLM in Competition Law fokozatot a utóbbi intézményben. Pál a PPKE JÁK versenyjogi szakjogász képzésének programigazgatója, számos hazai és külföldi publikáció szerzője, továbbá az Állami Támogatások Joga, a Versenytükör és a Pázmány Law Working Papers c. periodika szerkesztőbizottsági tagja.

  SSRN: Author Page for Pál Szilágyi :: SSRN

  MTMT: MTMT nyilvános adatlap (link)

  Dr. Tóth Tihamér, Ph.D.

  Tudományos Tanács elnöke

  Tóth Tihamér versenyjogot, fogyasztóvédelmi jogot és a közigazgatási szankciók jogát oktatja a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán. Emellett a Kar nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettese. Meghívott előadóként versenyjogi kurzusokat tartott a Notre Dame Egyetemen, a Loyola Chicago Egyetemen, a Leuveni Katolikus Egyetemen és a Lyoni Katolikus Egyetemen. Kollégájával, Szilágyi Pállal együttműködve Tihamér különféle magyar és uniós kutatási projekteket irányított. 2019-ben az EU Bizottságától Jean Monnet elnöki tisztséget kapott. Több szerzőtárs közreműködésével három kézikönyvet jegyez a magyar és uniós versenyjog témájában.

  Ügyvédi minőségében a Dentons budapesti irodájában vezeti a verseny- és antitröszt gyakorlati csoportot. Gyakorló szakemberként elsődlegesen a nemzetközi vállalkozások tanácsadására összpontosít a magyar és az európai verseny- és antitröszt jog csaknem valamennyi spektrumát lefedve, úgy mint a tisztességtelen verseny ügyek, az egyesülések engedélyezését, a kartelleljárásokat és az állami támogatásokat érintő ügyek terén. A Chambers Europe „Competition/Antitrust” terület „Kiemelt gyakorlójaként” minősítette (tüntette ki?).

  Jogi diplomáját 1994-ben, PhD fokozatát 2011-ben a Szegedi Tudományegyetemen szerezte. A Versenyjogi Kutatóközpont Tudományos Tanácsának elnöke és a Nemzetközi Versenyjogi Szövetség Tudományos Bizottságának tagja. Tihamér a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsának elnöke volt. Több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik a kormányzati munkában a Külügyminisztérium Európai Irodájánál és a magyar versenyhatóságnál.

  Author Page for Tihamer Toth :: SSRN

  dr. Oroszi Fanni

  kutató


  Fanni 2019 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskolájának doktorandája, emellett egy nemzetközi ügyvédi iroda budapesti irodájának ügyvédjlelöltje. Jogi diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2017-ben szerezte, majd 2020-ban LL.M diplomát szerzett a bruges-i College of Europe-on European Law and Economic Analysis szakon. Fanni kutatási területe a digitalizáció hatása a versenyjogra és a versenypolitikára. 2017-es diplomázását követően több nemzetközi ügyvédi irodában is dolgozott Budapesten, Brüsszelben és Párizsban és tapasztalatot szerzett hatósági oldalon is az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságán és a Gazdasági Versenyhivatalnál. 

  Pünkösty András, Ph.D.

  kutató

  Pünkösty András 2006-ban végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Ebben az évben a GVH „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” című pályázatán első helyezést ért el. Doktori dolgozatát 2013-ban védte meg. Szakmai tapasztalatait társasági, kereskedelmi és versenyjoggal foglalkozó ügyvédi irodában, majd a gazdaságirányításért felelős minisztériumban szerezte, ahol európai uniós ügyekkel foglalkozott. 2013-tól 2018-ig a Gazdasági Versenyhivatal munkatársa, ahol legtöbbet a Fúziós Irodán dolgozott. 2009 óta oktat a Pázmány jogi karán. 

  Dr. Dömötörfy Borbála Tünde, Ph.D., LL.M.

  kutató

  Jogi diplomáját 2011-ben szerezte, doktori dolgoztát pedig 2021-ben védte meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Tanulmányokat folytatott a Radboud University Nijmegen-en és az Université Paris Sud (Paris XI.) jogi karain, valamint LLM fokozatot szerzett versenyjogból és szellemi alkotások jogából az Université de Liege kéttannyelvű (angol-francia) képzésén. Jogi tanulmányai mellett közgazdász BSc diplomát is szerzett 2021-ben a University of Londonon (The London School of Economics and Political Science), távoktatásos képzés keretében. 2009-ben, negyedéves hallgatóként kezdett el versenyjoggal foglalkozni a Környeztjog és Versenyjogi Tanszék demonstrátoraként, az elmúlt 12 évben pedig tapasztalatokat szerezett a GVH antitröszt irodájának vizsgálójaként, az Európai Bizottságnál, nemzetközi ügyvédi irodánál, multinacionális cég jogi osztályán és tudományos területen is.

  Dr. Firniksz Judit, MSc, LL.M

  kutató

  Firniksz Judit 1996-ban a Budapesti Közgazdasági Egyetemen folytatott tanulmányai során kezdett el versenyszabályozással foglalkozni. Szakmai pályafutását a Gazdasági Versenyhivatalban kezdte, ahol közel egy évtizedet töltött a Versenypolitikai Iroda vizsgálójaként, majd az Elnökhelyettesi Titkárság vizsgáló vezető főtanácsosaként, illetve a Fogyasztóvédelmi Iroda vezetőjeként. A versenyhivatali évek alatt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen jogi tanulmányokat végzett, jogi diplomáját 2006-ban szerezte meg.

  Judit szenior ügyvédként tizenöt évet töltött a PwC-vel együttműködő Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Irodánál, ahol a versenyjogi csoportot vezette. Szakmai tevékenységében a klasszikus antitröszt ügyek mellett kiemelt szerepet töltöttek be az egyes ágazati (így különösen a gyógyszeripart, energetikát, nagyméretű kiskereskedelmi hálózatokat érintő) szabályozások és a versenyjog határterületeinek kérdései. Az e-kereskedelemmel és a digitális piacokkal összefüggésben a napi gyakorlatban felmerülő kérdések ösztönözték arra, hogy szakmai ismereteit 2019 őszétől a PPKE JÁK PhD-képzésének keretében rendszerezze és elmélyítse. Kutatási területe a digitális piacok szabályozása.


  © Summit. All rights reserved.
  Powered by YOOtheme.