Skip to main content

Versenyjogi Kutatóközpont

A Versenyjogi Kutatóközpont 2006-ban alakult a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A kutatóműhelyben független versenyjogi és versenypolitikai kutatások folynak immár több mint 15 éve.


 

Kutatási fókuszpontok

 

Alapvető jogok és versenyjogi jogalkalmazás

Turizmus és versenyjog

DMA és versenyjog

Digitális technológiák versenyjogi megítélése

  Feliratkozás az értesítési listánkra

  Dr. Szilágyi Pál, Ph.D., LL.M.

  igazgató

  Szilágyi Pál a Versenyjogi Kutatóközpont igazgatója, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának egyetemi docense, ahol versenyjogot és európai jogot tanít. Jogi diplomáját a PPKE JÁK-on szerezte, majd posztgraduális diplomákat szerzett európai jogból a University of Cambridge-en, versenyjogból a King's College Londonon, továbbá LLM in Competition Law fokozatot a utóbbi intézményben. Pál a PPKE JÁK versenyjogi szakjogász képzésének és számos más szakjogász képzésnek a programigazgatója, számos hazai és külföldi publikáció szerzője.

  Dr. Tóth Tihamér, Ph.D.

  Tudományos Tanács elnöke

  Tóth Tihamér versenyjogot, fogyasztóvédelmi jogot és a közigazgatási szankciók jogát oktatja a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán. Emellett a Kar nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettese. Meghívott előadóként versenyjogi kurzusokat tartott a Notre Dame Egyetemen, a Loyola Chicago Egyetemen, a Leuveni Katolikus Egyetemen és a Lyoni Katolikus Egyetemen. Kollégájával, Szilágyi Pállal együttműködve Tihamér különféle magyar és uniós kutatási projekteket irányított. 2019-ben az EU Bizottságától Jean Monnet elnöki tisztséget kapott. Több szerzőtárs közreműködésével három kézikönyvet jegyez a magyar és uniós versenyjog témájában.

  Ügyvédi minőségében a Dentons budapesti irodájában vezeti a verseny- és antitröszt gyakorlati csoportot. Gyakorló szakemberként elsődlegesen a nemzetközi vállalkozások tanácsadására összpontosít a magyar és az európai verseny- és antitröszt jog csaknem valamennyi spektrumát lefedve, úgy mint a tisztességtelen verseny ügyek, az egyesülések engedélyezését, a kartelleljárásokat és az állami támogatásokat érintő ügyek terén. A Chambers Europe „Competition/Antitrust” terület „Kiemelt gyakorlójaként” minősítette (tüntette ki?).

  Jogi diplomáját 1994-ben, PhD fokozatát 2011-ben a Szegedi Tudományegyetemen szerezte. A Versenyjogi Kutatóközpont Tudományos Tanácsának elnöke és a Nemzetközi Versenyjogi Szövetség Tudományos Bizottságának tagja. Tihamér a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsának elnöke volt. Több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik a kormányzati munkában a Külügyminisztérium Európai Irodájánál és a magyar versenyhatóságnál.

  Author Page for Tihamer Toth :: SSRN

  dr. Oroszi Fanni

  kutató


  Fanni 2019 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskolájának doktorandája, emellett egy nemzetközi ügyvédi iroda budapesti irodájának ügyvédjlelöltje. Jogi diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2017-ben szerezte, majd 2020-ban LL.M diplomát szerzett a bruges-i College of Europe-on European Law and Economic Analysis szakon. Fanni kutatási területe a digitalizáció hatása a versenyjogra és a versenypolitikára. 2017-es diplomázását követően több nemzetközi ügyvédi irodában is dolgozott Budapesten, Brüsszelben és Párizsban és tapasztalatot szerzett hatósági oldalon is az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságán és a Gazdasági Versenyhivatalnál. 

  Pünkösty András, Ph.D.

  kutató

  Pünkösty András 2006-ban végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Ebben az évben a GVH „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” című pályázatán első helyezést ért el. Doktori dolgozatát 2013-ban védte meg. Szakmai tapasztalatait társasági, kereskedelmi és versenyjoggal foglalkozó ügyvédi irodában, majd a gazdaságirányításért felelős minisztériumban szerezte, ahol európai uniós ügyekkel foglalkozott. 2013-tól 2018-ig a Gazdasági Versenyhivatal munkatársa, ahol legtöbbet a Fúziós Irodán dolgozott. 2009 óta oktat a Pázmány jogi karán. 

  Dr. Dömötörfy Borbála Tünde, Ph.D., LL.M.

  kutató

  Jogi diplomáját 2011-ben szerezte, doktori dolgoztát pedig 2021-ben védte meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Tanulmányokat folytatott a Radboud University Nijmegen-en és az Université Paris Sud (Paris XI.) jogi karain, valamint LLM fokozatot szerzett versenyjogból és szellemi alkotások jogából az Université de Liege kéttannyelvű (angol-francia) képzésén. Jogi tanulmányai mellett közgazdász BSc diplomát is szerzett 2021-ben a University of Londonon (The London School of Economics and Political Science), távoktatásos képzés keretében. 2009-ben, negyedéves hallgatóként kezdett el versenyjoggal foglalkozni a Környeztjog és Versenyjogi Tanszék demonstrátoraként, az elmúlt 12 évben pedig tapasztalatokat szerezett a GVH antitröszt irodájának vizsgálójaként, az Európai Bizottságnál, nemzetközi ügyvédi irodánál, multinacionális cég jogi osztályán és tudományos területen is.

  Dr. Firniksz Judit, MSc, LL.M

  kutató

  Firniksz Judit 1996-ban a Budapesti Közgazdasági Egyetemen folytatott tanulmányai során kezdett el versenyszabályozással foglalkozni. Szakmai pályafutását a Gazdasági Versenyhivatalban kezdte, ahol közel egy évtizedet töltött a Versenypolitikai Iroda vizsgálójaként, majd az Elnökhelyettesi Titkárság vizsgáló vezető főtanácsosaként, illetve a Fogyasztóvédelmi Iroda vezetőjeként. A versenyhivatali évek alatt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen jogi tanulmányokat végzett, jogi diplomáját 2006-ban szerezte meg.

  Judit szenior ügyvédként tizenöt évet töltött a PwC-vel együttműködő Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Irodánál, ahol a versenyjogi csoportot vezette. Szakmai tevékenységében a klasszikus antitröszt ügyek mellett kiemelt szerepet töltöttek be az egyes ágazati (így különösen a gyógyszeripart, energetikát, nagyméretű kiskereskedelmi hálózatokat érintő) szabályozások és a versenyjog határterületeinek kérdései. Az e-kereskedelemmel és a digitális piacokkal összefüggésben a napi gyakorlatban felmerülő kérdések ösztönözték arra, hogy szakmai ismereteit 2019 őszétől a PPKE JÁK PhD-képzésének keretében rendszerezze és elmélyítse. Kutatási területe a digitális piacok szabályozása.


  © Summit. All rights reserved.
  Powered by YOOtheme.