Skip to main content

A Versenyjogi Kutatóközpont 2006-ben alakult a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. A kar megalakulásától kezdve kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a legújabb jogterületek előkelő helyen szerepeljenek a curriculumban, így a versenyjogi oktatásban is élen járt. Ennek a hagyománynak és szellemiségnek jegyében került megalakításra a kutatóközpont, hogy az oktatás mellett a versenyjogi és versenypolitikai kutatásokban is élen járjon. A megalakulásakor egy összetett szervezeti rendszert alakítottunk ki, amely biztosította az elméleti és gyakorlati szakemberek széles körű bevonását a kutatóközpont tevékenységébe. A modern magyar versenyjog szinte minden jelentős szereplője közvetlenül vagy közvetve részt vett a munkánkban.

A kutatóközpont a maga idejében Közép- és Kelet-Európában az egyetlen versenyjogra és versenypolitikára fókuszáló kutatóközpont volt. A kutatóközpontban tudományos kutatások mellett nagy szerepet kapott a tudományos és gyakorlati rendezvények szervezése is, így nemzetközi konferenciák szervezése során biztosítottuk, hogy eleinte évente, majd kétévente a versenyjog klasszikus területei és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok is hangsúlyos szerepet kapjanak. A nemzetközi konferenciákon a világ vezető versenyhatóságai, így pl. az Egyesült Államok Igazságügyminiszétriumától az angol versenyhatóságon át az olasz, német, osztrák, francia, holland, vagy akár lengyel versenyhatóságok és szakemberek is részt vegyenek. Közel 10 éven át szerveztük évente a kifejezetten közép-és keleteurópai régióra fókuszáló versenyjogi fejleményeket középpontba állító versenyjogi konferenciánkat. A konferenciáinkon rendszeresen előadnak a legmagasabb szintű bírák, hatósági szakemberek, vagy éppen a legnagyobb nemzetközi ügyvédi irodák vezető versenyjogi partnerei.

Mindeközben a hagyományos graduális versenyjogi oktatás mellett specializált versenyjogi oktatást hoztunk létre versenyjogi szakjogász képzés keretében, illetve a versenyjog mint tárgy más szakjogász képzéseken is megjelentek. A tagjaink továbbá nemzetközi és hazai bíróképzéseket is tartottak az oktatási tevékenységünk keretében. A kiemelkedő és kitartó munka eredményeként a tanszéken az Európai Bizottság legkiválóbb oktatás-kutatás támogató programja keretében a Jean Monnet oktatási modult is kidolgoztuk, majd jelenleg is Jean Monnet Tanszékként üzemel a Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék, amelyet az Európai Bizottság közvetlenül támogat. Mindeközben több mint 20 kutatás folyt a kutatóközpontban, többek között három, az Országos Tudományos Kutatási Alap által finanszírozott kutatás is, de a kutatóközpont tucatnyi más tanszékek vagy egyetemek által szervezett kutatásban is részt vett.

Az elmúlt évtized második felében a kutatóközpont arra tekintettel, hogy az úttörő szerepére már a konferenciák és rendezvények terén már nem volt akkor szükség, hiszen más régiós és országos szervezetek is hasonló tevékenységet folytatnak áthelyezte fókuszát a versenyjogi és versenypolitikai alapkutatásokra. A gyakorlatiasság mellett tehát előtérbe került az alapkutatás is, így pl. az alapjogok szerepe, a versenyjogi szankciórendszer, vagy legújabban éppen az adatvagyon, információstechnológia és a nagy technológiai vállalkozások magatartásának kutatása. A Google, Facebook, Apple vagy éppen az Amazon az elmúlt egy évben, bártan kijelenthető, kereszttűzbe kerültek, és éppen a versenyjog az, amely az egyik fő szabályozó a nevezett technológiai vállalatok magatartása tekintetében.

A Kutatóközpont létrehozásától kezdve integrálta a szakterület korunk legnagyobb jogászait, így a teljesség igénye nélkül a tagjaink között tudhattuk az alapítástól Boytha Györgynét, Tóth Tihamért és Vörös Imrét, valamint Hegymegi-Barakonyi Zoltán és Fejes Gábort. A 2000-es évek első évtizedében közel 40 tagot integrált a kutatóközpont. Az elmúlt öt évben elsősorban az alapkutatásokat erősítettük és szűkebb aktív létszámú tagsággal rendelkezik a kutatóközpont.

 

Im memoriam

Dr. Boytha Györgyné

A Pázmány versenyjogi iskolájának megteremtője

© Summit. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.