Skip to main content

Versenyjogi szakjogász képzés

Ez az átfogó és részletekre is összpontosító szakjogász képzés részletesen foglalkozik a versenyjog és -politika kérdéseivel. Olyan hallgatók számára készült, akik szeretnék megérteni a versenyszabályozás összetettségét, a piacra gyakorolt hatását, valamint a kapcsolódó nemzeti és nemzetközi szintű jogi kereteket, különös tekintettel a digitalizációra.

A kurzus során a hallgatók olyan kulcsfontosságú témaköröket vizsgálnak meg, mint a versenypolitika, kartellek elleni küzdelem, a monopóliumok, az összefonódások ellenőrzése, a piaci erővel való visszaélés és az állami támogatások. Tanulmányozzák a mérföldkőnek számító eseteket, értékelik azok következményeit, és megértik, hogyan kell ezeket az elveket gyakorlati jogi környezetben alkalmazni.

A kurzus a szabályozó hatóságok - például az Európai Bizottság az EU-ban és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság az USA-ban - szerepét és működését is vizsgálja. A hallgatók kritikusan elemzik és megvitatják a versenyjog és -politika aktuális kérdéseit, beleértve a globalizáció és a digitális piacok jelentette kihívásokat.

A kurzus végére a hallgatók továbbfejlesztik jogi érvelési képességeiket, szilárd ismereteket szereznek a versenyjog alapelveiről, és képessé válnak arra, hogy ezeket az ismereteket valós helyzetekben alkalmazzák. Ez a kurzus nélkülözhetetlen az üzleti jog és a versenypolitika iránt érdeklődő, leendő vagy már gyakorló üzleti jogászok, politikai, szakmai tanácsadók és jogtudósok számára is.

Oktatóink a versenyjogi szakjogász képzésen


Dr. Szilágyi Pál, Ph.D., LL.M.

Versenyjogi Kutatóközpont, igazgató

A Versenyjogi Kutatóközpont igazgatója, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi docense, ahol versenyjogot és európai jogot tanít. Jogi diplomáját a PPKE JÁK-on szerezte, majd posztgraduális diplomákat szerzett európai jogból a University of Cambridge, versenyjogból a King's College Londonon, továbbá LLM in Competition Law fokozatot a utóbbi intézményben. Pál a PPKE JÁK versenyjogi szakjogász képzésének programigazgatója, számos hazai és külföldi publikáció szerzője, továbbá az Állami Támogatások Joga, a Versenytükör és a Pázmány Law Working Papers c. periodika szerkesztőbizottsági tagja.

SSRN: Author Page for Pál Szilágyi :: SSRN

Dr. Tóth Tihamér, Ph.D.

EU Törvényszék bírája

Tóth Tihamér versenyjogot, fogyasztóvédelmi jogot és a közigazgatási szankciók jogát oktatja a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán. Emellett a Kar nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettese. Meghívott előadóként versenyjogi kurzusokat tartott a Notre Dame Egyetemen, a Loyola Chicago Egyetemen, a Leuveni Katolikus Egyetemen és a Lyoni Katolikus Egyetemen. Kollégájával, Szilágyi Pállal együttműködve Tihamér különféle magyar és uniós kutatási projekteket irányított. 2019-ben az EU Bizottságától Jean Monnet elnöki tisztséget kapott. Több szerzőtárs közreműködésével három kézikönyvet jegyez a magyar és uniós versenyjog témájában.

Ügyvédi minőségében a Dentons budapesti irodájában vezeti a verseny- és antitröszt gyakorlati csoportot. Gyakorló szakemberként elsődlegesen a nemzetközi vállalkozások tanácsadására összpontosít a magyar és az európai verseny- és antitröszt jog csaknem valamennyi spektrumát lefedve, úgy mint a tisztességtelen verseny ügyek, az egyesülések engedélyezését, a kartelleljárásokat és az állami támogatásokat érintő ügyek terén. A Chambers Europe „Competition/Antitrust” terület „Kiemelt gyakorlójaként” minősítette (tüntette ki?).

Jogi diplomáját 1994-ben, PhD fokozatát 2011-ben a Szegedi Tudományegyetemen szerezte. A Versenyjogi Kutatóközpont Tudományos Tanácsának elnöke és a Nemzetközi Versenyjogi Szövetség Tudományos Bizottságának tagja. Tihamér a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsának elnöke volt. Több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik a kormányzati munkában a Külügyminisztérium Európai Irodájánál és a magyar versenyhatóságnál.

Author Page for Tihamer Toth :: SSRN

Dr. Fejes Gábor

DLA Piper

Fejes Gábor jelentős tapasztalattal rendelkezik számos területen, többek között az európai és magyar versenyjog, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos ügyek, a tisztességtelen verseny és a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos tanácsadás területén.

Különös szakértelemmel rendelkezik az összetett összefonódás-ellenőrzési ügyek és a nagyszabású kartellvizsgálatok kezelésében.

Az elmúlt két évtizedben több mint 150 ügyben járt el a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) és az Európai Bizottság előtt. Pereskedett a magyar bírói kar előtt egészen a Legfelsőbb Bíróságig és az Alkotmánybíróságig, valamint több alkalommal az Európai Bíróság előtt előzetes döntéshozatali eljárásokban.

Dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán

Baker&KcKenzie

Dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán a trösztellenes és versenyjogi gyakorlat társvezetője és a szellemi tulajdonjogokkal foglalkozó budapesti iroda vezetője. A Benchmark kiadványok Magyarország egyik legelismertebb versenyjogi szakembereként tartják számon. Dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán a Magyar Versenyjogi Egyesület alelnöke és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Versenyjogi Kutatóintézetének tudományos tanácsának tagja, ahol a posztgraduális versenyjogi kurzuson előadásokat tart. Rendszeresen tart előadásokat versenyjogi témákban konferenciákon.

Dr. Zavodnyik József

DHZ Legal

Dr. Zavodnyik József 1991 és 2001 között a biztosításfelügyeleti hatóságnál, majd 2001 és 2014 között a Gazdasági
Versenyhivatalban dolgozott​. 2001 és 2011 között versenytanácstag volt​.
2014 és 2016 között az Igazságügyi Minisztérium Versenyjogi, Fogyasztóvédelmi és Szellemi Tulajdonjogi Főosztályát vezette​.
2016-tól ügyvéd, rendszeresen jár el versenyfelügyeleti eljárásokban​, továbbá rendszeresen publikál, valamint oktatói tevékenységet végez versenyjogi, biztosítási jogi és adatvédelmi területen​.

Dr. Horányi Márton

Baker&McKenzie

Horányi Márton a Baker McKenzie Budapest trösztellenes és versenyjogi csoportjának társvezetője. Korábban egy Big Four könyvvizsgáló cég trösztellenes és versenyjogi gyakorlatát vezette Budapesten, valamint egy butik ügyvédi iroda helyi versenyjogi gyakorlatát vezette. 2007 és 2015 között a Baker McKenzie budapesti versenyjogi csapatában praktizált, majd az iroda düsseldorfi irodájába volt kirendelve. Versenyjogi tapasztalatot szerzett az Európai Bizottság Jogi Szolgálatának brüsszeli kék könyves gyakornokaként is.

Márton a Pázmány Péter Katolikus Egyetem posztgraduális versenyjogi programjának oktatója. Rendszeresen tart előadásokat konferenciákon és ügyfélrendezvényeken, valamint publikál neves versenyjogi folyóiratokban.

Dr. Tóth András

Gazdaság Versenyhivatal, Versenytanács

Egyetemi docens, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Infokommunikációs jogi Tanszékének vezetője. 2002-2007 között a Gazdasági Versenyhivatal munkatársa. 2007-ben csatlakozott egy amerikai ügyvédi irodához, melynek brüsszeli és budapesti irodájában dolgozott. 2010-től a GVH elnökhelyettese, egyúttal a Versenytanács elnöke. A GVH tudományos lapjának a Versenytükörnek a főszerkesztője, a European Networks Law and Regulation Quarterly valamint a Public Governance, Administration and Finances Law Review szerkesztőbizottságának tagja.


© Summit. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.