Skip to main content

Teljeskörű fúziós eljárások a Gazdasági Versenyhivatal gyakorlatában 2013-ból. VJKK-2014-1

Nagy Aranka

A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) a 2013-as évben négy teljeskörű fúziós eljárást folytatott le[1], a Vj/9/2013, Vj/31/2013, Vj/52/2013 és Vj/62/2013. sz.[2] versenyfelügyeleti eljárásokat. Jelen ügyismertetés a fenti teljeskörű eljárásokban hozott nyilvános határozatok tartalmát ismerteti[3] a határozatok lényegi megállapításaira koncentrálva, majd összegzésként kiemel pár az összes határozatból levonható következtetést, illetve rámutat a jövőbeli joggyakorlat szempontjából megfontolandó elvi jelentőségű kijelentésekre a határozatokból.

A határozatok indokolásával összefüggésben kiemelésre érdemes, hogy lévén, hogy teljeskörű eljárásokról van szó, így a Versenytanács egyik ügyben sem alkalmazta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (4) bekezdés a) pontja szerinti egyszerűsített döntést (ld. a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Versenytanács elnökének 2/2013. számú közleménye 12. a) pontját).

A műhelytanulmány letölthető innen.


© Summit. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.