Skip to main content

Közös jogkezelés - felhasználási vélelem

Régóta következetes jogi álláspont a kutatásaink alapján, hogy a zenelejátszásra alkalmas eszköz megléte önmagában nem eredményezhet jogdíjfizetési kötelezettséget, az 1992-es legfelsőbb bírósági ítélet idejétmúlt a technológiai változások miatt és nem egyeztethető össze - az egyébként kötelezően elsőbbséget élvező - versenyjogi szabályokkal.

Úgy tűnik hamarosan a magyar jogi vélelemnek is búcsút kell mondani és az ArtisJusnak is új, versenyjog konform szabályozást kell kialakítania. 

Az Európai Bíróság ma kimondta - egyébként nem meglepő módon - azt az evidenciát, hogy: "az uniós joggal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a nyilvánossághoz közvetítés tekintetében a [...] található hangberendezések meglétén alapuló megdönthető vélelmet állít fel. Az ilyen szabályozás ugyanis e hangberendezéseknek [...] puszta megléte miatt díjfizetési kötelezettség előírásához vezethetne, még akkor is, ha egyáltalán nem kerül sor nyilvánossághoz közvetítésre." Lásd:  cp230062hu.pdf (europa.eu) 


© Summit. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.