Skip to main content

Bordács Bálint: Kartellek környezetvédelmi alapú mentesülése

Ahogy a környezetszennyezés hatásai egyre inkább kézzelfoghatóak lesznek a mindennapokban is a versenyhatóságok részéről is nagyobb hangsúly helyeződik a versenyjog és a fenntarthatóság kapcsolatának vizsgálatára. A környezetvédelmi politika által meghatározott célok elérése érdekében sok esetben a vállalkozások egyoldalú környezetvédelmi vállalásokat tesznek, azonban egyes esetekben a céljaik elérését nem tartják megvalósíthatónak együttműködés nélkül. A fenntarthatóság megvalósítása érdekében folytatott vállalatok közötti együttműködés elfogadható, amíg az nem sérti a versenyjog előírásait, illetve a fogyasztók érdekeit. Az uniós joggyakorlat már több mint két évtizede foglalkozik a fenntarthatóság és a környezetvédelem versenyjogi aspektusaival, a Tpvt. 17.§ a) pontja az EUMSz.-t meghaladva nevesíti is a környezetvédelmet, mint a mentesség egyik mérlegelendő szempontját.. Tanulmányomban a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés, mint figyelembe vehető szempont szerepét vizsgálom az EUMSz. 101. cikk (3) bekezdése és a Tpvt. 17. § szerinti egyedi mentesítés vonatkozásában. A releváns joggyakorlat és „soft law” anyagok vizsgálatával értékelésével mutatom be a fenntarthatósági alapon való egyedi mentesítés lehetőségeit, elsősorban a hatékonysági előnyökre, és a fogyasztók méltányos részesedésére helyezve a hangsúlyt.

A részletes tanulmány megjelent a Gazdaság és Jog 2021/3. számában.


© Summit. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.