Skip to main content

Sumal – Leányvállalat felelőssége az anyavállalat jogsértéséért

Az Európai Bíróság a C-882/19. sz. ügyben kimondta, hogy az uniós versenyjogi jogsértés károsultja az anyavállalat jogsértéséből eredő károk megtérítését az anyavállalat leányvállalatától igényelheti, amennyiben az anyavállalat és a leányvállalat egy gazdasági egységet alkotott a jogsértés időpontjában.

Az EUMSZ 101. cikkében foglalt vállalkozás fogalma a jogalanyt, mint gazdasági egységet határozza meg. Ennek értelmében, tekintettel az anyavállalat és leányvállalat között fennálló gazdasági, szervezeti és jogi kapcsolatokra, az anyavállalat és leányvállalat gazdasági egységet alkot, egy jogalanynak tekinthető az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésébe ütköző, jogsértő magatartások esetében.

Anyavállalati felelősség körében általában az anyavállalat felelősségrevonására kerül sor a leányvállalat jogsértéséért, ezért érdekes – azonban a vállalkozás fogalmából eredően, véleményem szerint, teljesen logikus -, hogy jelen esetben a leányvállalat felelősségét állapította meg a bíróság az anyavállalat jogsértéséért.

Az ítéletről szóló sajtóközlemény az alábbi linken elérhető: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210174hu.pdf 

Az ítélet teljes szövege: https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-882/19 


© Summit. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.