Skip to main content

Bordács Bálint: Tényállás feltárása rejtett felvételekkel kartell ügyekben

Az ECN+ irányelv implementációjával törvényi szinten került rögzítésre a természetes vagy jogi személyek – tehát nem a hatóságok – által készített hangfelvételek, rejtett felvételek versenyfelügyeleti eljárásokban való felhasználhatósága. A rejtett felvételek, mint bizonyítási eszközök, egyelőre kevéssé elterjedtek a kartell ügyek tényállásának feltárása során, azonban a jogszabályi változás nyújtotta lehetőség okán ez a tendencia megváltozhat.

A felhasználhatóság eljárásjogi és alapvető jogokkal kapcsolatos feltételei vonatkozásában hazai és nemzetközi joggyakorlat is rendelkezésre áll.  Az eddigi tapasztalatok alapján a tisztességes eljáráshoz való jog és a védelemhez való jog biztosítása a kulcskérdés. Valamennyi fórum bírói gyakorlata alapján ugyanis amennyiben ezeket a jogokat biztosítják az eljárás alá vontak számára, ekkor még az alapvető jogot sértő hangfelvétel is felhasználható.

Írásomban a joggyakorlat és a jogszabályi környezet részletes elemzésével mutatom be a rejtett felvételek felhasználhatóságának jelenlegi kereteit, és a különböző bírói fórumok eltérő jogértelmezése miatti nehézségeket.

Kutatónk tanulmánya megjelent a Jogtudományi Közlöny 2021. évi 7-8. számában.


© Summit. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.