Gratulálunk bíró úr!

Nagy megtiszteltetés, hogy Dr. Tóth Tihamért a luxemburgi Törvényszék bírójává választották. A magyar versenyjog és a pázmányos versenyjogi tradíciók központi mozgatója, sok sikert kívánunk!

 

Az uniós tagállamok kormányainak képviselői a 2028-ig tartó időszakra Dr. Tóth Tihamért, a Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék egyetemi tanárát és Karunk külügyi dékánhelyettesét az EU Törvényszék bírájává nevezték ki.

Egyetemi tanárként a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen versenyjogot és fogyasztóvédelmet oktat jogász, szakjogász és doktori iskolás képzésben részt vevő hallgatókat magyar és angol nyelven. PhD fokozatát 2001-ben szerezte meg a Szegedi Tudományegyetemen. Elnöke a Versenyjogi Kutatóközpont Tudományos Tanácsának, tagja a Nemzetközi Versenyjogi Szövetség Tudományos Bizottságának, szerkesztőbizottsági tagja a Versenytükör című szaklapnak.

Tóth Tihamér a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsának elnöki, valamint a GVH elnökhelyettesi pozícióját töltötte be 2003 és 2009 között. A GVH-t megelőzően a Magyar Köztársaság Ipari és Kereskedelmi, majd Külügyminisztériumának keretei között működő Európai Ügyek Hivatalánál dolgozott. 2010 januárjában csatlakozott a Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda (2015-től Dentons) budapesti irodájának EU, versenyjogi és szabályozott iparágakkal foglalkozó csoportjához. 2010 óta a PPKE JÁK dékánhelyettese.

Dömötörfy Borbála – Firniksz Judit: A piacokon átívelő verseny szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalatok: hosszú elnevezés, gyors beavatkozás…

A Bundeskartellamt (BKA) 2021. december 30-án hozta meg első határozatát a német versenytörvény (GWB) tavaly januárban hatályba lépett 19a szakasza alapján. A GWB 19a szakasza egy speciális erőfölényes szabályként is felfogható, amelynek az a célja, hogy a BKA számára lehetővé tegye a hatékony és megfelelő időben történő fellépést a nagy digitális cégek bizonyos versenykorlátozó magatartásaival szemben. A GWB a cégek e csoportjára külön fogalmat alkotott, a piacokon átívelő verseny szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalatoknak (’companies of paramount significance’) minősítve azokat.

Firniksz Judit – Dömötörfy Borbála: A logisztika a láthatóság ára?

Avagy milyen tanulságokat hozhat a platformok működése számára az olasz Amazon fulfilment ügy?

Az AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) az egyik legaktívabb nemzeti versenyhatóság a digitális piacokat érintő antitröszt eljárások terén. Múlt héten az olasz hatóság az ún. FBA („Fulfilment by Amazon”) ügyben szemléletformáló döntést hozott, amelynek jelentőségét 1,28 milliárd euro összegű bírság kiszabásával emelte ki. Az ügy az Amazon.it azon gyakorlatát érinti, mely szerint a ’Prime’ címke használatának előfeltételeként szabta az erőfölényes vállalkozás saját FBA szolgáltatásának igénybevételét partnerei számára.

Az ügy hátterét az a piaci trend képezi, hogy az online értékesítéssel szemben támasztott egyre növekvő vevői